Konsten att stå mindre i vägen för naturen

Välkommen till Fjällbete 28-30 sep

Välkomna till Fjällbete i Undersåker under höstmarknadsdagarna. Vi försöker alltid ge oss tid att visa och berätta vad vi håller på med, men nu är vi extra beredda. På fredagen […]

Mitt Laghum

Agnes, Anna och Dan utvecklade en ny idé sommaren 2018. De expanderade grönsaksodlingen och skapade en webplattform som de gav namnet MittLaghum. Varje måndag inventerades odlingen och fram till torsdag […]

Fjällbetes Laghum

”Laghum” är den ursprungliga stavningen av ordet ”lagom”. Den ursprungliga betydelsen lär ska vara, ”för det gemensamma”, och ”det som fungerar”. Motsatsen blir något som är ”i olag” och därför […]

Fjällbetes kor

Vi har 16 kreatur inklusive kalvarna. Kalvarna går med sina kor och tar den mjölk de behöver medan vi får det som blir över. Våra mjölkprenumeranter hämtar sin färska mjölk […]

Betesplanering 2017

  Efter skilsmässan med Åre Bondgård blev Brattland Fjällbetefårens västra gräns, och betessäsongen 2016 såg ut så här: Betessläpp 15 maj i Melen samt lamning i Kläppen och Brattland. Sedan […]

Från ekonomisk förening till Associationsbolag

Fjällbetes ändamål har alltsedan bildandet 2002 varit att, som ”testpilot”, stärka lokala ekonomier med hjälp av närmare relationer mellan producent och konsument, samt mellan finansiär och entreprenör. 2002 var ”ekonomisk […]