All posts by jorgen

Mitt Laghum

Agnes, Anna och Dan utvecklade en ny idé sommaren 2018. De expanderade grönsaksodlingen och skapade en webplattform som de gav namnet MittLaghum. Varje måndag inventerades odlingen och fram till torsdag kunde man köpa grönsakerna som sedan levererades till Brattland och Åre varje fredag.

Laghum

”Laghum” är den ursprungliga stavningen av ordet ”lagom”. Den ursprungliga betydelsen lär ska vara, ”för det gemensamma”, och ”det som fungerar”. Motsatsen blir något som är ”i olag” och därför kan behöva ”lagas”. Vi använder ordet ”Laghum” som en översättning av engelskans ”intentional community”.

Fjällbetes produktion av mat ska inte bara vara bra för kroppen och för naturen, den ska dessutom vara bra för hushållsekonomin. De som vi kan hjälpa med bättre mat till lägre pris kan i sin tur hjälpa Fjällbete på det ena eller andra sättet. Tillsammans formar vi då ett Laghum.

Medlemmarna i Fjällbetes Laghum är t.ex. de som investerat och de som låter Fjällbete förvalta deras marker.
Bilden är från Edsåsgården där Laghumfolket brukar träffas och laga mat tillsammans, berätta historier och göra affärer.

 

Fjällbetes kor

Processed with VSCO with c1 preset

Vi har 16 kreatur inklusive kalvarna.
Kalvarna går med sina kor och tar den mjölk de behöver medan vi får det som blir över.
Våra mjölkprenumeranter hämtar sin färska mjölk ur ett kylskåp under sommaren.

Betesplanering 2017

 

Efter skilsmässan med Åre Bondgård blev Brattland Fjällbetefårens västra gräns, och betessäsongen 2016 såg ut så här:
Betessläpp 15 maj i Melen samt lamning i Kläppen och Brattland. Sedan gick de längs kraftledningsgatan till Trostebacken och vidare till Hosgården, samt tillbaka till Grimsta.
Efter att ha betat sig igenom Undersåkers by gick de så från Fjällsätra upp till Brännvinsvallen, Sönnestvallen, Ottsjö, Säteråvallen, Ytterstvallen, Åsvallen, Edsåsdalen, Edsåsen och tillbaka ner i byn igen.
Därefter höll de till öster om Undersåker tills de så småningom avslutade betessäsongen i Melen 15 november.
Det här gjorde vi en betesplan för i april, där vi också dokumenterade var djuren befann sig varje dag under hela säsongen.

2016 flyttade vi djuren 1-2 gånger varje dag, och det gjorde vi för att gynna växterna och matjorden. Men eftersom vi fortfarande har mycket att lära, så är det möjligt att vi gör annorlunda 2017. Det vi vet alldeles säkert är att ju mer vi betar, på rätt sätt, desto mer gräs kan markerna producera, och desto bördigare blir matjorden.

Nu står vi inför 2017 års säsong och ska förhoppningsvis få till en riktigt bra betesplan. En rolig sak, (och samtidigt en absolut förutsättning,) är att ”Undersåkersbönderna”, som redan brukar jordarna i området, upplever fårens betande som något positivt. Fjällbetes uppgift är ju att möjliggöra mer lokal matproduktion, inte att försvåra för den som redan finns.

/Jörgen

 

Från ekonomisk förening till Associationsbolag

Fjällbetes ändamål har alltsedan bildandet 2002 varit att, som ”testpilot”, stärka lokala ekonomier med hjälp av närmare relationer mellan producent och konsument, samt mellan finansiär och entreprenör.
2002 var ”ekonomisk förening” bästa tillgängliga ”fordon” för Fjällbetes idéer, men i juni 2016 fattade föreningsstämman beslutet att överlåta sina verksamheter till Fjällbete AB, (som varit den ekonomiska föreningens dotterbolag sedan 2012). Det betyder att från och med 2017 har Fjällbete bytt form till aktiebolag.
Men Fjällbete AB är inget vanligt bolag och det är därför vi kallar det för associationsbolag.

Vanliga aktiebolag ska ju i första hand tjäna pengar till sina aktieägare, (och faktum är att ekonomiska föreningar, i juridisk mening, är konstruerade på samma sätt).
I starka lokala ekonomier vill vi att entreprenörer ska kunna behålla makten över sina idéer, medan människor runtomkring dem ska kunna satsa pengar i deras företag. (En ekonomisk förening där samtliga medlemmar samtidigt är entreprenörerna, skulle förstås också kunna bli ett Associationsbolag.)

I ett Associationsbolag är det alltså entreprenörerna som bestämmer medan de som gillar idéerna associerar sig med företaget via kapitalandelslån. I Fjällbetes fall så har vi nu närmare 200 personer som antingen investerade i Åremjölken 2012, eller också är medlemmar från den ekonomiska föreningen som nu får kapitalandelslån motsvarande sina insatsbelopp.

Den variant av kapitalandelslån som Fjällbete nu tillämpar, ger investerarna möjligheten att när som helst meddela att de inte längre vill associera sig. Fjällbete har då skyldigheten att använda 50% av det årliga resultatet till återbetalning, men kan betala mer därutöver om vi bedömer att företaget orkar med det.

Fjällbete uppfinner och provar nya lösningar för finansiering och jordbruk. Vi får se om idén med associationsbolag kommer att sprida sig.

 

Åremjölk

Sedan Fjällbete bildades 2002 har vi gjort vårt bästa för att hjälpa mjölkproduktionen i Åredalen överleva och utvecklas.
2012 startades Åre Bondgård AB och Fjällbete AB, vi polisanmäldes för att vi sålde färsk mjölk i Åre, och kampanjen ”Mjölk är tjockare än vatten” sattes igång samma år.
2013 lyckades vi knuffa fram den första Åremjölken till försäljning i Åre innan vi senare tvingades bromsa in av tekniska och organisatoriska skäl.
2015 var vi så på gång igen men året avslutas dessvärre med en plötslig skilsmässa mellan Åre Bondgård och Fjällbete.
2017 planerar Fjällbete att köpa 4 kor för att småskaligt testa möjligheten till lönsammare mjölkproduktion med kor som bara äter gräs och som får kalva om våren när gräset är grönt.
Vi är mycket tacksamma för det tålamod som våra investerare visat under den här tiden, och ser fram mot att få komma igång med Åremjölk igen.

Fjällbete är den nordiska hubben för Holistic Management

Savory Institute, http://savory.global.com påbörjade 2013 arbetet med att etablera 100 kunskapsnav, så kallade hubbar, runt om i världen. När  dessa påverkar 10 miljoner hektar vardera är målet på 1 miljard hektar uppnått. Jörgen Andersson utsågs till ledare för den Nordiska hubben och tecknade via Fjällbete samarbetsavtalet med Savory Institute.

Vi prioriterar först arbetet med att bygga upp ett antal praktiska exempel där resultaten från Holistic Management kan upplevas i verkligheten. Förutom Fjällbete har vi också Gröna Gårdar på västkusten och några norska gårdar som kommit långt. Från och med 2016 erbjuder vi också utbildningar även om detta ännu så länge sker i liten skala.

Utförsäljning av Fjällbetes Lammlådor

Fjällbetes lammkött med rosmarin

Lammlådorna kan köpas direkt från fryslagret i Östersund, Midgårdsgatan 2,

Utlämningen görs på fredagar kl 14-16 med början 24 Maj 2019
Du kan också hämta i Undersåker efter uppgörelse

jorgen@fjallbete.nu

Mobil 070-630 98 74

Lådorna väger ungefär 6,5 kg och kostar 650 kr styck

På varje låda står det vilka detaljer som finns i just den lådan

Fjällbete på Facebook

Fjällbete har en sida på Facebook som gillas av 2400 personer. Där lägger vi regelbundet ut bilder från verksamheten och allehanda artiklar som beskriver det vi gör.

Du som har ett Facebook-konto behöver bara söka på ordet Fjällbete och sedan ”gilla” sidan för att vara med.