All posts in Arrangemang

Betesplanering 2017

 

Efter skilsmässan med Åre Bondgård blev Brattland Fjällbetefårens västra gräns, och betessäsongen 2016 såg ut så här:
Betessläpp 15 maj i Melen samt lamning i Kläppen och Brattland. Sedan gick de längs kraftledningsgatan till Trostebacken och vidare till Hosgården, samt tillbaka till Grimsta.
Efter att ha betat sig igenom Undersåkers by gick de så från Fjällsätra upp till Brännvinsvallen, Sönnestvallen, Ottsjö, Säteråvallen, Ytterstvallen, Åsvallen, Edsåsdalen, Edsåsen och tillbaka ner i byn igen.
Därefter höll de till öster om Undersåker tills de så småningom avslutade betessäsongen i Melen 15 november.
Det här gjorde vi en betesplan för i april, där vi också dokumenterade var djuren befann sig varje dag under hela säsongen.

2016 flyttade vi djuren 1-2 gånger varje dag, och det gjorde vi för att gynna växterna och matjorden. Men eftersom vi fortfarande har mycket att lära, så är det möjligt att vi gör annorlunda 2017. Det vi vet alldeles säkert är att ju mer vi betar, på rätt sätt, desto mer gräs kan markerna producera, och desto bördigare blir matjorden.

Nu står vi inför 2017 års säsong och ska förhoppningsvis få till en riktigt bra betesplan. En rolig sak, (och samtidigt en absolut förutsättning,) är att ”Undersåkersbönderna”, som redan brukar jordarna i området, upplever fårens betande som något positivt. Fjällbetes uppgift är ju att möjliggöra mer lokal matproduktion, inte att försvåra för den som redan finns.

/Jörgen