The Blog

Fjällbete är den nordiska hubben för Holistic Management

Savory Institute, http://savory.global.com påbörjade 2013 arbetet med att etablera 100 kunskapsnav, så kallade hubbar, runt om i världen. När  dessa påverkar 10 miljoner hektar vardera är målet på 1 miljard hektar uppnått. Jörgen Andersson utsågs till ledare för den Nordiska hubben och tecknade via Fjällbete samarbetsavtalet med Savory Institute.

Vi prioriterar först arbetet med att bygga upp ett antal praktiska exempel där resultaten från Holistic Management kan upplevas i verkligheten. Förutom Fjällbete har vi också Gröna Gårdar på västkusten och några norska gårdar som kommit långt. Från och med 2016 erbjuder vi också utbildningar även om detta ännu så länge sker i liten skala.

Comments are closed.