The Blog

Från ekonomisk förening till Associationsbolag

Fjällbetes ändamål har alltsedan bildandet 2002 varit att, som ”testpilot”, stärka lokala ekonomier med hjälp av närmare relationer mellan producent och konsument, samt mellan finansiär och entreprenör.
2002 var ”ekonomisk förening” bästa tillgängliga ”fordon” för Fjällbetes idéer, men i juni 2016 fattade föreningsstämman beslutet att överlåta sina verksamheter till Fjällbete AB, (som varit den ekonomiska föreningens dotterbolag sedan 2012). Det betyder att från och med 2017 har Fjällbete bytt form till aktiebolag.
Men Fjällbete AB är inget vanligt bolag och det är därför vi kallar det för associationsbolag.

Vanliga aktiebolag ska ju i första hand tjäna pengar till sina aktieägare, (och faktum är att ekonomiska föreningar, i juridisk mening, är konstruerade på samma sätt).
I starka lokala ekonomier vill vi att entreprenörer ska kunna behålla makten över sina idéer, medan människor runtomkring dem ska kunna satsa pengar i deras företag. (En ekonomisk förening där samtliga medlemmar samtidigt är entreprenörerna, skulle förstås också kunna bli ett Associationsbolag.)

I ett Associationsbolag är det alltså entreprenörerna som bestämmer medan de som gillar idéerna associerar sig med företaget via kapitalandelslån. I Fjällbetes fall så har vi nu närmare 200 personer som antingen investerade i Åremjölken 2012, eller också är medlemmar från den ekonomiska föreningen som nu får kapitalandelslån motsvarande sina insatsbelopp.

Den variant av kapitalandelslån som Fjällbete nu tillämpar, ger investerarna möjligheten att när som helst meddela att de inte längre vill associera sig. Fjällbete har då skyldigheten att använda 50% av det årliga resultatet till återbetalning, men kan betala mer därutöver om vi bedömer att företaget orkar med det.

Fjällbete uppfinner och provar nya lösningar för finansiering och jordbruk. Vi får se om idén med associationsbolag kommer att sprida sig.

 

Comments are closed.