The Blog

Laghum

”Lagh13 oktober kl 14.30 startar vi uppe vid Grimstavägenum” är den ursprungliga stavningen av ordet ”lagom”. Den ursprungliga betydelsen lär ska vara, ”för det gemensamma”, och ”det som fungerar”. Motsatsen blir något som är ”i olag” och därför kan behöva ”lagas”. Vi använder ordet ”Laghum” som en översättning av engelskans ”intentional community”.

Fjällbetes produktion av mat ska inte bara vara bra för kroppen och för naturen, den ska dessutom vara bra för hushållsekonomin. De som vi kan hjälpa med bättre mat till lägre pris kan i sin tur hjälpa Fjällbete på det ena eller andra sättet. Tillsammans formar vi då ett Laghum.

 

 

Comments are closed.