The Blog

Mitt Laghum

Agnes, Anna och Dan utvecklade en ny idé sommaren 2018. De expanderade grönsaksodlingen och skapade en webplattform som de gav namnet MittLaghum. Varje måndag inventerades odlingen och fram till torsdag kunde man köpa grönsakerna som sedan levererades till Brattland och Åre varje fredag.

Comments are closed.