Om Fjällbete

Fjällbetes ändamål

Vi behöver inte vara många, och inte speciellt stora för att kunna vända på hela världen.
Hunden här hette Bess och hon kunde trots sina ynka 20 kg vända en stor flock med kor på väg åt galet håll.
Hennes jobb hade sina risker, men vad som än hände så gav hon inte upp.

Fjällbetes ändamål är att vända på miljöförstöring och ojämlika förhållanden mellan människor i världen.

Om vi bara kan bygga ett gott exempel på hur naturen kan försörja oss, samtidigt som vi bygger den starkare.

Det kan vara så att Åredalen är bästa platsen för att lyckas.

 

 

Fjällbetes strategi

Vi ska vara en spjutspets för regenerativt jordbruk, vilket betyder att vi kan producera mat samtidigt som vi förbättrar miljön.
Vi ska vara en spjutspets för folkfinansiering vilket betyder att folk gör sig mer delaktiga i sin matproduktion.

Alla behöver matjord på samma sätt som vi behöver luft och vatten. Folkfinansiering av regenerativt jordbrukande är en allians mellan konsumenter och producenter som stärker människor, djur och ekosystem.

Fjällbete ska testa och utveckla folkfinansiering och regenerativt jordbruk, samt bygga nätverk för likasinnade i Norden och i Baltikum.

 

 

Fjällbetes historia

Vi började med en enskild firma 2002, som övergick till en ekonomisk förening 2003, som skaffade ett aktiebolag 2012 som i sin tur tog över helheten 2017.
Knappa 200 företag och enskilda har satsat 2,4 miljoner kr i Fjällbetes utveckling genom åren.
En flock får som producerat ungefär 10 ton lammkött årligen utgör ryggraden medan sociala projekt och innovationer avlöser varandra.
Den röda tråden har hela tiden varit att utveckla modeller för starkare lokala ekonomier. Modeller som vi nu kallar Regenerativt jordbruk och Lokalkapital.

Längst ner på sidan här finns en video som berättar mer om Fjällbetes första 13 år