Levande Skola

Så går det till!

  • När?
    Fjällbete kan erbjuda levande skola under hela året – under terminerna och mellan terminerna. Under skoltid och efter skoltid. Vardagar och helger. Fjällbete behöver viss framförhållning men kan oftast hitta bra tider och förutsättningar för alla som vill göra besök. Som all produktiv verksamhet som hänger ihop med djur och natur, följs en viss årscykel med årliga tilldragelser som när lammen kommer, när potatisen skördas etc.
  • Var?
    Fjällbete har sin bas i Undersåker, Åredalen. Där är den naturliga platsen för de flesta aktiviteterna. VI håller hus i fårhus,beteshagar, potatisåkrar och kostall. Vi kan också åka ut till skolor för planering och föreläsning. Läger och andra övernattningsövningar arrangeras i samarbete med boendeanläggningar i Åredalen. Fjällbete kan hjälpa till att sy ihop vistelsen.
  • Hur?
    Vår insats kan omfatta framtagandet av ett helt program för en skola eller ta emot barngrupper på enstaka besök. Vi kan bidra med allt från att ordna bilskjutsar till att ta fram specifikt utformade lärarhandledningar. Vi kan göra vårt upplägg fritt och öppet eller strikt pedagogiskt utformat mot ett särskilt lärandemoment.

Levande skola för hela gruppen/klassen

Vi kan erbjuda färdiga eller skräddarsydda besök eller läsårs-/terminsprogram med tematiska, kunskapande studiebesök som kopplas till Fjällbetes verksamhet – potatisplockning, fårklippning, slakt!, mjölkning, när lammen kommer etc. För att skapa helhet och kontinuitet, föreslår vi ett upplägg där man väljer ett visst återkommande upplägg som anpassas till läro-/verksamhetsplan.

Levande skola för barn i behov av särskilt stöd/anpassad studiegång

Fjällbetes uppdragsgivare har hittills varit Åre och Härnösands kommuner och omfattat såväl heltidsåtaganden som enstaka veckotimmar. Fjällbetes verksamhet tillsammans med vår personals kompetens och sammansättning lämpar sig väl för att erbjuda en trygg, meningsfull miljö för barn med särskilda behov.

Levande Skola för personal, föräldrar, ledare etc

Vi ser hur många lärare fortbildat sig i utomhuspedagogik med gruppen som grogrund och vi hoppas kunna stötta sådan verksamhet och andra typer av pedagogiska inriktningar med det vi har att erbjuda. Inte minst delar vi gärna med oss av erfarenheter som stöttar en utveckling av liknande verksamheter på andra håll.

Levande skola för den som vill mer

Fjällbete vänder sig också till enskilda eller mindre grupper av elever som vill ”lite mer”. Fjällbete vill erbjuda en möjlighet att med Fjällbete som arena utveckla kunskaper eller färdigheter inom såväl särskilda lärolämnen – såväl praktiska som teoretiska – liksom inom enskilda intresseområden. Elevens egen drivkraft är förutsättningen.