Levande Skola

Så går det till!

 • När?
  Fjällbete kan erbjuda levande skola under hela året – under terminerna och mellan terminerna. Under skoltid och efter skoltid. Vardagar och helger. Fjällbete behöver viss framförhållning men kan oftast hitta bra tider och förutsättningar för alla som vill göra besök. Som all produktiv verksamhet som hänger ihop med djur och natur, följs en viss årscykel med årliga tilldragelser som när lammen kommer, när potatisen skördas etc.
 • Var?
  Fjällbete har sin bas i Undersåker, Åredalen. Där är den naturliga platsen för de flesta aktiviteterna. VI håller hus i fårhus,beteshagar, potatisåkrar och kostall. Vi kan också åka ut till skolor för planering och föreläsning. Läger och andra övernattningsövningar arrangeras i samarbete med boendeanläggningar i Åredalen. Fjällbete kan hjälpa till att sy ihop vistelsen.
 • Hur?
  Den som vill veta mer eller ta del av Levande Skola är välkommen att kontakta Fredrik Neiman på 070-575 8403 eller fredrik@fjallbete.nu Vår insats kan omfatta framtagandet av ett helt program för en skola eller ta emot barngrupper på enstaka besök. Vi kan bidra med allt från att ordna bilskjutsar till att ta fram specifikt utformade lärarhandledningar. Vi kan göra vårt upplägg fritt och öppet eller strikt pedagogiskt utformat mot ett särskilt lärandemoment.
 • Pris?
  Vi erbjuder Levande Skola-aktiviteter till ett specialpris som endast gäller för skolvärlden. Några exempelaktiviteter är prissatta utifrån ett visst upplägg. Andra upplägg kan utformas helt i samverkan med den som beställer aktiviteten och därmed kan priset variera. Särskilda avtal överenskoms för barn i behov av särskilt stöd. För de skolor som vill ta del av Fjällbete helt gratis välkomnar vi till våra offentliga, öppna arrangemang tex ”Corre de fåros” i mitten av oktober.

Levande skola för hela gruppen/klassen

Levande skola kan användas som en alternativ, konkret och meningsfull arena för den vardagliga lärandesituationen. Vi kan erbjuda färdiga eller skräddarsydda besök eller läsårs-/terminsprogram med tematiska, kunskapande studiebesök som kopplas till Fjällbetes verksamhet – potatisplockning, fårklippning, slakt!, mjölkning, när lammen kommer etc. För att skapa helhet och kontinuitet, föreslår vi ett upplägg där man väljer ett visst återkommande upplägg som anpassas till läro-/verksamhetsplan. Vi kan inte se något av skolans kunskapsområden som inte går att koppla till den verklighet som Fjällbetes Levande skola erbjuder. Fjällbete kan utöver föreslagna teman fungera som en förlängd kunskapslänk och inspiration till den lärare som så önskar. Att följa fåren på grönbete kan passa fint ihop med att lära sig mer om vår flora eller om markens smådjur. Potatis kan passa ihop med lokalhistoria, civilisationens utveckling eller kanske den globala matförsörjningen. Fjällbete har breda och, ibland, djupa kunskaper inom flera olika ämnesområden: ”Från jord till bord”. Fjällbete kan nyttjas som gästlärare/berättare/handledare och för att arrangera tematiska läger eller temadagar.

Levande skola för barn i behov av särskilt stöd/anpassad studiegång

Levande Skola vänder sig också till barn med behov av särskilt stöd eller individuellt anpassad studiegång. Fjällbetes uppdragsgivare har hittills varit Åre och Härnösands kommuner och omfattat såväl heltidsåtaganden som enstaka veckotimmar. Fjällbetes verksamhet tillsammans med vår personals kompetens och sammansättning lämpar sig väl för att erbjuda en trygg, meningsfull miljö för barn med särskilda behov/barn som behöver särskilt stöd. Fåren, hundarna, dagliga arbetsrutiner – hela tiden tillsammans med trygga vuxna som lyssnar in och respekterar barnens behov och ger dem lagom stora utmaningar – har visat sig vara ett framgångskoncept. En utvärdering gjord av Centrala Resursteamet i Åre kommun, ”Att uppleva sin egen succé” (Malin Bergqvist, 2007) beskriver erfarenheterna närmare.

Levande Skola för personal, föräldrar, ledare etc

Fjällbete ser gärna ett samarbete som involverar hela verksamheter – elever – personal och föräldrar och erbjuder utbildning/fortbildning för att i samtal och kunskapsutbyten lyfta Levande Skola till sin fulla potential som resurs för lärande. Vi ser hur många lärare fortbildat sig i utomhuspedagogik med gruppen som grogrund och vi hoppas kunna stötta sådan verksamhet och andra typer av pedagogiska inriktningar med det vi har att erbjuda. Inte minst delar vi gärna med oss av erfarenheter som stöttar en utveckling av liknande verksamheter på andra håll.

Levande skola för den som vill mer

Fjällbete vänder sig också till enskilda eller mindre grupper av elever som vill ”lite mer”. Fjällbete vill erbjuda en möjlighet att med Fjällbete som arena utveckla kunskaper eller färdigheter inom såväl särskilda lärolämnen – såväl praktiska som teoretiska – liksom inom enskilda intresseområden. Elevens egen drivkraft är förutsättningen och det innebär att vi gör personliga urval. Specialutformas i samarbete mellan skolan och Fjällbete. Entreprenörer Den som vill utveckla sitt eget företagstänkande kan använda Fjällbetes plattform och verksamhet. Tillexempel kan Fjällbetes olika arrangemang vara bra marknadsplats för den som vill tillverka och sälja produkter. Praktik-/praoplatser Fjällbete kan ta emot särskilt intresserade på kortare eller längre praktik under förutsättning att vi har möjlighet att erbjuda meningsfull delaktighet i arbetsvardagen på ett sätt som är betydelsefullt för såväl Fjällbete som praktikanten. Vi har bland annat tagit emot elever som läst eventutbildning och medieprogram. Med vårt nätverk inom det lokala näringslivet har vi även hjälpt till att arrangera utökad prao. Uppsats-/fördjupningsämnen Fjällbete kan ta emot särskilt intresserade som vill fördjupa sig i något för Fjällbete viktigt ämnesområde. För oss är det viktigt att delaktighet sätts främst och att studien gagnar såväl Fjällbete som studenten. Uppdrag Fjällbete driver många typer av verksamhet. Ibland arrangerar vi happenings som kräver mångas händer. Det kan handla om allt från att baka bullar till att elda ris och guida kungligheter. Skolklasser och organisationer kan erbjudas möjligheten att utföra vissa uppdrag mot ersättning till klasskassa.