Våra verksamheter

Fjällbetes Får

Vi har 350 tackor Gotlandsfår som betar Undersåkersbygden och södra Årefjällen.

De lammar utomhus i juni och betar sig fram som en gräshoppssvärm i landskapet.
Eftersom betesdjurens viktigaste uppgift är att hjälpa gräset växa och matjorden bli bördigare så stannar de sällan mer än någon dag på samma plats.

Betesperioden sträcker sig så långt in i vintern som gräset räcker. I januari får sedan våra 30 bästa bagglamm betäcka hela flocken.
Våra metoder är annorlunda och väcker många frågor. Det vi vill är att härma naturen, låta djuren få vara sig själva medan de hjälper gräset växa och samtidigt minska vårt beroende av inköpta insatsmedel.

 

 

Fjällbetes kor

 

Vi har en liten grupp kor med kalvar.
Vi tycker djuren ska använda sina egna ben för att hämta sitt gräs och sprida sin gödsel.
På sommaren är de mjölkkor med små kalvar, och på vintern behöver de inte mjölkas eftersom gräset inte är så näringsrikt den årstiden.

Vi vill bevisa att kor kan bygga matjord och få vara sig själva, samtidigt som mjölken och köttet blir nyttigare och kostar mindre.

Åremjölk är färsk obehandlad mjölk från kor som tar hand om sina egna kalvar och inte äter något annat än gräs.

 

 

Fjällbetes Levande Skola

 

Verkligheten är en bra skola, och vi kan aldrig bygga starka lokala ekonomier om inte barnen får vara med och förstå hur vi försörjer oss.
Hos Fjällbete kan dessutom barn och ungdomar med särskilda behov få vara kortare eller längre perioder.

 

 

 

Vi lär oss regenerativt jordbruk

Vi försöker vara en bra förebild och erbjuder föredrag och kurser i regenerativt jordbruk.

Fjällbete har också ett avtal med Savory Institute vilket betyder att vi fungerar som kunskapsnav för Norden och Baltikum.
Vi bygger och understödjer sålunda ett växande nätverk av regenerativa bönder.