Våra verksamheter

Fjällbetes Får

Vi har 4-500 tackor Gotlandsfår som betar Undersåkersbygden och södra Årefjällen.

De lammar utomhus på bete i början på Juni och betar sig fram som en gräshoppssvärm i landskapet.
Eftersom betesdjurens viktigaste uppgift är att hjälpa gräset växa och matjorden bli bördigare så byter de hagar mest hela tiden.

Betesperioden sträcker sedan så långt in i vintern som gräset räcker. I januari får sedan våra 30-40 bästa bagglamm betäcka hela flocken.
Våra metoder är annorlunda och väcker många frågor, men det enda vi egentligen gör är att härma naturen och låter djuren få vara sig själva.

 

 

Fjällbetes kor

 

Vi har 4 kor av rasen SRB. När de kalvar nu i vår så ska de själva få ta hand om sina kalvar samtidigt som vi skördar en del av deras mjölk.

Kor som får äta gräs och dela med sig av sin mjölk är nog det mest resurseffektiva och miljöuppbyggande som vi människor kan hjälpa till med.
Vi tycker djuren ska använda sina egna ben för att hämta sitt gräs och sprida sin gödsel.
På sommaren är de mjölkkor med små kalvar, och på vintern behöver de inte mjölkas eftersom gräset inte är så näringsrikt den årstiden.

 

Fjällbetes Levande Skola

 

Verkligheten är en bra skola, och vi kan aldrig bygga starka lokala ekonomier om inte barnen får vara med och förstå hur vi försörjer oss.
Hos Fjällbete kan också barn och ungdomar med särskilda behov vara kortare eller längre perioder.

 

 

 

Fjällbetes Lärande för regenerativt jordbruk

Vi försöker vara en bra förebild och erbjuder föredrag och kurser i regenerativt jordbruk.