Fjällbetes idé

Fjällbete startades av bönder i Åredalen. Man konstaterade att jordbruket går snabbt och stabilt utför, alltmedan turismen bara växer och växer. Med den växer också efterfrågan på bättre mat, och på mat som man vill veta var den kommer ifrån. Beslutet togs att gå samman och skapa Fjällbete i Åredalen ekonomisk förening, med uppdraget att knyta ihop bygdens näringsliv.

Den ekonomiska föreningen Fjällbete grundades 2002 och bestod året efter av 3 företag som tillsammans ägde 80 får, ett växthus och en traktor. Idag (2015) har Fjällbete 150 delägare. Bönder, renskötare, hantverkare, restauranger, hotell, upplevelseföretag, utbildningsföretag, butiker, församlingar och vanligt folk som vill spara lite pengar i något de tror på.


Fjällbete arbetar just nu med:

  • Skötsel av får och kor, betesdrift och markförvaltning
  • Levande Skola (för barn/ungdomar)
  • Upplevelser/utbildningar/föreläsningar (för vuxna)


Fjällbetes ändamål enligt stadgarna är:
”..att främja medlemmarnas ekonomiska, ekologiska och sociala intressen genom:
– att organisera samverkan mellan matproducerande företag i Åredalen.
– att bedriva betesbaserad köttproduktion i Åredalen.
– att sälja mat som producerats i Åredalen med lokal identitet.
– att fungera som en länk mellan lokalbefolkning och matproduktion i Åredalen.
– att erbjuda bra lärandemiljöer för barn och ungdomar
Föreningens medlemmar deltar genom begagnande av föreningens tjänster.  ”

Betessläpp Duved 2009

Betessläpp i Duved 2009