Fjällbetes Levande Skola

I Levande Skola arbetar vi med allt från enstaka klassbesök till långsiktiga program för enskilda barn i behov av särskilt stöd. 

Fjällbetes Levande Skola-verksamhet har utvärderats av Åre kommuns resursteam och presenteras i rapporten: Att få uppleva sin egen succe – En utvärdering av anpassad studiegång på Fjällbete.

Det erkännande som Fjällbete fått från elever, lärare och föräldrar och en oberoende utredning säger oss att vår Levande Skola fungerar.

Levande skola – med gården som resurs är inspirerat av en norsk modell. Läs gärna mer på www.innpatunet.no

Läs om Levande Skola under: Så här går det till!