Fjällbetes Levande Skola

I Levande Skola arbetar vi med allt från enstaka tematiska klassbesök med standardutformning till långsiktiga, sammanhängande och skräddarsydda program för enskilda barn som är i behov av särskilt stöd. Vi anordnar också tematiska läger där allt mellan fårvallning, komjölkning och föreläsningar om våra gemensamma naturresurser kan ingå.

Fjällbetes Levande Skola-verksamhet har utvärderats av Åre kommuns resursteam och presenteras i rapporten: Att få uppleva sin egen succe – En utvärdering av anpassad studiegång på Fjällbete.

Därför tror vi på Levande Skola.

Det erkännande som Fjällbete fått från elever, lärare och föräldrar och inte minst från oberoende utredningar har sagt oss att Levande Skola erbjuder ett värdefullt sammanhang för lärande. Fjällbete kan vara en resurs när skolan, och andra med ansvar för lärandeprocesser, tar sig an uppdrag som handlar om att ge överblick och sammanhang. Ett samarbete med Fjällbete kan nyttjas som ett pedagogiskt rum. Hos oss blir det lätt och begripligt att bidra till mål när det gäller respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljö.

Levande skola – med gården som resurs är inspirerat av en norsk modell som visat sig mycket lyckad och som numera är en etablerad samarbetsform mellan norska gårdar och kommunerna. I Norge är det vanligt att kommunen anlitar jordbruksföretag för att ge skolan en förankring i lokalsamhället och särskilt i samhällets matförsörjning. Läs gärna mer på www.innpatunet.no

 

 

Läs om Levande Skola under: Så här går det till!