Fjällbetes ledning

Makten i Fjällbete ligger hos delägarna och den årliga föreningsstämman. Den demokratiskt valda  styrelsen representerar delägarnas intressen mellan stämmorna. Men det dagliga beslutsfattandet görs av personalen som jobbar. Vi tror på principen att beslutsfattandets konsekvenser ska ligga så nära beslutsfattandet som det bara går.

I Fjällbete arbetar vi:


Åsa Eriksson
Tele: +46 (0)73 033 86 06
asa@fjallbete.nu

Åsa Eriksson

Djur och Levande skola


Jörgen Andersson
Tele: +46 (0)70-630 98 74
jorgen@fjallbete.nu

Jörgen Andersson

VD


Fredrik Neiman
Tele: +46 (0)70 575 84 03
fredrik@fjallbete.nu

Fredrik Neiman

Levande skola och djurskötsel

I Fjällbetes Styrelse sitter:


Eva Hellstrand (Ordförande)
Tele: 070-6012895

Eva Hellstrand


Helena Malmqvist
Tele: 070-677 04 01


Mattias Grapenfeldt
Tele: 070-1905984

Erik Danielsson
Tele: 070-3310492

Erik Danielsson