Fjällbetes ledning

Makten i Fjällbete ligger hos delägarna och den årliga föreningsstämman. Den demokratiskt valda  styrelsen representerar delägarnas intressen mellan stämmorna. Men det dagliga beslutsfattandet görs av personalen som jobbar. Vi tror på principen att beslutsfattandets konsekvenser ska ligga så nära beslutsfattandet som det bara går. Fredrik Neiman är driftsledare. Just nu hösten 2012 omorganiserar vi oss tillsammans med Åre Bondgård

I Fjällbete arbetar vi:


Åsa Eriksson
Tele: +46 (0)73 033 86 06
asa@fjallbete.nu

Åsa Eriksson

Djur och mark, Levande skola


Jörgen Andersson
Tele: +46 (0)70-630 98 74
jorgen@fjallbete.nu

Jörgen Andersson

Utveckling


Fredrik Neiman
Tele: +46 (0)70 575 84 03
fredrik@fjallbete.nu

Fredrik Neiman

Driftsledning

I Fjällbetes Styrelse sitter:


Eva Hellstrand (Ordförande)
Tele: 070-6012895

Eva Hellstrand


Helena Malmqvist
Tele: 070-677 04 01


Mattias Grapenfeldt
Tele: 070-1905984

Erik Danielsson
Tele: 070-3310492

Erik Danielsson