The Blog

PONC

Fjällbete är en del av ett projekt som kallas PONC som betyder Process oriented nature conservation, där vi bland annat tog fram en handbok. Mer info om detta här i länken https://www.pro-natura.net/eu-projekt/

Comments are closed.